< >

Egenkontroll och HACCP

Egenkontroll i livsmedelsanläggningar

Den som driver ett livsmedelsföretag skall utöva egenkontroll över sin verksamhet. Den ska vara anpassad efter den verksamhet som företaget har. Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redligheten (t ex genom korrekt märkning). Mer information om redlighet finns under avsnittet Information och märkning av livsmedel.

För att egenkontrollen ska fungera på ett bra sätt krävs att varje företag tar fram rutiner som beskriver hur man arbetar med olika frågor. Som tillverkare eller säljare tar Du ansvar för att dina produkter uppfyller kraven på hygien och redlighet.

En fungerande egenkontroll ger dina produkter en kvalitet som Du med säkerhet kan stå för. Lagstiftningen syftar till att ge konsumenten säkra livsmedel. Maten ska vara ofarlig och innehålla det som utlovas.

I ditt företag ska du bygga upp ett kvalitetssystem för egenkontroll. Det är en mycket viktig del av företagets totala kvalitetssäkring, rutinerna i systemet skall vara baserat på:

  • God hygien och produktionspraxis (GHP)
  • Faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)

Egenkontrollen ger säkra livsmedel

Livsmedelshanteringen är aldrig riskfri ur mikrobiologisk synpunkt. Bakterier kan växa till och livsmedel kan förorenas på många olika sätt. Egenkontrollens syfte är att minska riskerna genom att så tidigt som möjligt i hanteringen sätta in vettiga kontroller och åtgärder.

Det är inte lätt att göra ett egenkontrollprogram. En förutsättning för att kunna skapa ett fungerande egenkontrollprogram är ha kunskaper i livsmedelshygien.

Till hjälp att bygga upp ett system för egenkontroll finns olika branschriktlinjer för restaurang, butik mm. Det finns även förslag på egenkontrollprogram till höger på denna sida.

Denna sida uppdaterades 2020-06-22

Dela: