< >

Livsmedelshantering vid enstaka tillfällen

Även om ingen registrering krävs är Du ändå ansvarig för att livsmedel som Du säljer/serverar är säkra och inte ohälsosamma. Det är därför lämpligt att Du har en viss kunskap i livsmedelshygien och följer nedanstående punkter, framför allt när du hanterar oförpackade livsmedel:

 • Det är viktigt att det finns handtvättmöjligheter med flytande tvål och pappershanddukar, så att god handhygien kan upprätthållas.

 • Tillgång till toalett med möjlighet till handtvätt med flytande tvål och pappershanddukar.

 • Rena skyddskläder bör användas för att skydda maten t.ex. rock, förkläde, mössa. Det ger även ett proffsigt och seriöst intryck.

 • Temperaturanvisningar är desamma som alltid:
 • Varmhållning bör ske vid lägst +60°C
 • Kylförvaring bör ske vid högst +8°C
 • Frysförvaring bör ske vid högst -18°C (vid transport kan -15°C accepteras)
 • Återupphettning/tillagning av färdiglagad mat bör överstiga +72°C

 • Termometrar bör finnas på plats för temperaturkontroll när kyl- eller frysförvaring, tillagning eller varmhållning sker.

 • Råvaror och färdiga produkter bör förvaras skilda från varandra om de är oförpackade.

 • Livsmedel och utrustning bör förvaras skyddat mot damm, väta, stark solljus och djur samt inte direkt på marken.

 • Arbetsytorna bör vara täta, släta och lätta att rengöra.

 • Enklare disk- och rengöringsmöjligheter kan behövas.

 • Tillräckligt många lämpliga redskap för livsmedelshantering, så att det går att byta under dagen, om diskmöjligheter saknas. Det bästa är om enbart engångsservis kan användas.

 • Korrekt och fullständig information om livsmedlets innehåll bör kunna lämnas.

 • Hanteringsplatsen bör placeras på hård/täckt yta för att motverka upptrampad blöt mark.

 • Hanteringsplatsen kan behöva avgränsas mot kunderna med varuskydd eller liknande.

 • Försäljningsplatsen ska hållas ren. Avfallskärl ska finnas. Efter avslutad försäljning ska platsen städas.

 • Vid hantering, beredning och servering av livsmedel utomhus är det mest lämpligt att så mycket som möjligt av förberedelser sker inomhus i en lokal avsedd för livsmedelshantering. Detta för att underlätta god hantering och hygien vid arbets-/försäljningsplatsen utomhus.

 • Andra tillstånd kan behövas

 • För att få ställa upp försäljningsstånd på allmän plats behövs ibland tillstånd från markägaren eller polisen.

Hör gärna av Dig till oss på miljöenheten om Du har frågor.

Denna sida uppdaterades