< >

Livsmedelskontroll

Hur ofta utför vi kontroller?

Hur ofta vi kontrollerar en verksamhet beror på vilken risk som förknippas med verksamheten. Bedömningen görs utifrån typ av livsmedelshantering, hur många portioner som tillagas, om känsliga konsumentgrupper serveras eller ej. Om en verksamhet förpackar och märker livsmedel behövs mer tid för att kontrollera att märkningen är riktig. Vi gör även en bedömning utifrån tidigare kontrollresultat. En verksamhet som sköter sig kan få minskad kontrolltid och de verksamheter som missköter sig får ökad kontrolltid. På så sätt lägger vi ned mest tid på de verksamheter där det verkligen behövs.

Hur går kontrollen till?

I samband med kontrollen av livsmedelslokalerna kontrollerar vi om livsmedelsföretagaren har kontroll över sin verksamhet och följer lagstiftningen. En kontroll kan antingen vara anmäld eller oanmäld. I största möjliga mån försöker vi använda oss av oanmälda kontroller, för att se det faktiska förhållandet på livsmedelsanläggningen. Vid kontrollen görs en bedömning om eventuell bristande efterlevnad enligt lagstiftningen måste följas upp omgående eller om det går att vänta till nästa planerade kontroll. Om inspektören vid en kontroll gör bedömningen att det finns risk för människors hälsa, så finns det olika sanktioner att använda sig av för att se till att livsmedelsföretagaren rättar sig. Verksamheten kan begränsas, delar eller hela verksamheten kan i mycket allvarliga fall stängas.

Provtagning

Syftet med provtagning är att undersöka den mikrobiella sammansättningen i de prover miljöenheten tar varje år på olika livsmedlen. Med provtagning kontrollerar vi företagens egenkontroll genom att kontrollera den mikrobiologiska kvaliteten på livsmedlen.

Detta gör vi för att förhindra matförgiftning från livsmedel, där bakterier snabbt kan tillväxa samt att synliggöra riskerna för verksamheterna och visa på hur viktigt det är med fungerande hygienrutiner.

Sammanfattning av resultat av provtagning på de livsmedel som miljöenheten tar, görs och presenteras för de verksamheter man har tagit prov hos samt miljö-och byggnadsnämnden.

Denna sida uppdaterades 2020-05-26

Dela: