< >

Livsmedelsverksamhet i hemmet

Detta informationsblad vänder sig till dig som planerar att starta en livsmedelsverksamhet i hemmet. Förutom allmänna hygienregler finns det flera saker att ta särskild hänsyn till. Nedan beskrivs några av de krav som finns. Tänk på att det alltid är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att de livsmedel du producerar är säkra. Inspektioner sker i de allra flesta fall oanmält.

Lokalen

För lokaler som huvudsakligen används som privata bostäder och där livsmedel regelbundet bereds för utsläppande på marknaden finns särskilda krav. Lokalen ska kunna hållas ren och vara i gott skick. Det ska även, när så är nödvändigt, finnas tillgång till varmt och/eller kallt vatten för bland annat handtvätt och sköljning av livsmedel. Tänk på att den allra vanligaste orsaken till matförgiftning är bristande handhygien, så tillgång till handtvätt är mycket viktigt. Använder du vatten som ingrediens i de livsmedel du producerar, ska dricksvattenkvalitén uppfylla lagstiftningens krav. Viktigt att tänka på är att anpassa din verksamhet utifrån vilka förhållanden som råder i just ditt hem.

Se Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien i bilaga II, kapitel III för mer information.

Kunskap

Du som livsmedelsföretagare har en skyldighet att förse dig själv, samt eventuell personal, med tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Vad som är tillräcklig kunskap varierar naturligtvis beroende på vad du gör i din verksamhet. Om du till exempel erbjuder allergianpassade livsmedel krävs att du har goda kunskaper inom området. En del livsmedel, till exempel rökt korv och inlagd sill är känsliga livsmedel där kunskap om hur livsmedlen produceras säkert är nödvändigt för att kunna garantera din kund säkra livsmedel. Kunskap om livsmedelshygien kan inhämtas till exempel genom utbildningar, litteratur eller på internet. På livsmedelsverkets hemsida finns en del matnyttig information för dig som planerar att starta ett livsmedelsföretag.

Se Livsmedelsverkets webbsidalänk till annan webbplats för mer information.

Hantering och förvaring av livsmedel

Arbetsbänkar och tillräckliga utrymmen för den verksamhet du bedriver är nödvändigt. Fundera kring vilken utrustning eller utrymmen just din verksamhet behöver innan du startar! Tänk på att hantering av olika slags livsmedel kan behöva särskilda arbetsytor, alternativt att du kan sköta hanteringen på skilda tider med hjälp av bra rutiner.

Exempel på rutiner för att skilja livsmedel i tid är att inte hantera råa livsmedel tillsammans med tillagade livsmedel samtidigt, eftersom de då riskerar att kontaminera varandra. Med anledning av att köket även används privat bör det finnas ett system för att kunna särskilja den privata maten från den som används i företaget. Detta kan exempelvis ske genom att olika hyllplan i skåp/kylar/frysar avsätts för de olika ändamålen.

Märkning

Om du förpackar livsmedlen innan du erbjuder dem till kunder finns det krav på hur du ska märka dem. Reglerna hittar du i EU-förordning nr 1169/2011 om konsumentinformation. Det finns även en vägledning till förordningen.

Innan du startar märkning av de produkter du tänkt sälja bör du därför läsa reglerna i EU-förordning nr 1169/2011 om konsumentinformation. Det finns kanske mer förordningar om märkning som gäller för just de produkter du kommer att erbjuda dina kunder.

Dessutom finns specifika märkningsregler för vissa grupper av livsmedel, exempelvis för kosttillskott, kakao och chokladvaror, fruktjuice och fruktnektar, naturligt mineralvatten och källvatten, kalvkött och produkter som innehåller koffein eller som speciellt vänder sig till överkänsliga konsumenter.

Det finns även regler som styr viss information på färdigförpackade livsmedel, till exempel påståenden om att livsmedlet är nyttigt eller hälsosamt och nyckelhålsmärkning.

Dessutom finns regler om vilken information som ska ges för mat och dryck som serveras på exempelvis restauranger, cafeér och andra ställen där mat säljs utan att vara färdigförpackad

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbsida.länk till annan webbplats

Tillfällig livsmedelsförsäljning

Om du som privatperson vill sälja eller servera livsmedel måste du i vissa fall anmäla din verksamhet för registrering till miljö- och byggnadsnämnden. Är det en verksamhet som är av tillfällig karaktär och inte kommer att ske regelbundet behöver den inte registreras, exempelvis vid bakning av bröd och matlagning till marknader. Du kan läsa mer om tillfällig livsmedelsförsäljning på Skara kommuns hemsida.

Enskild persons beredning, hantering eller lagring av livsmedel som konsumeras av en privat krets t.ex. till klassfest eller bröllop kräver inte heller någon registrering. Även om ingen registrering krävs behöver du tänka på några viktiga saker, t ex att du ska tvätta händerna och hålla en god handhygien, att du har koll på förvaringstemperaturer m.m.

Sjukdom

När du arbetar med livsmedel i ditt hem är det viktigt att tänka igenom vad du gör om du eller någon i din familj blir sjuk. Många sjukdomar kan smitta via mat till människor. Eftersom lokalerna och toaletten delas med samtliga i familjen är risken stor att smittan sprids vidare om någon blir sjuk. Virussjukdomar såsom magsjuka/vinterkräksjuka sprids särskilt lätt, även via luften. Om du eller någon i din familj drabbas av en smittsam sjukdom bör all hantering av oförpackade livsmedel upphöra. Tänk även på att livsmedel som hanterats just innan sjukdomen brutit ut kan ha smittats. Du bör vänta minst två dygn efter det att du blivit frisk innan du återupptar livsmedelshanteringen.

Husdjur

Djur bör inte vistas i lokaler samtidigt som livsmedel bereds, hanteras eller lagras. Detta gäller framförallt när du hanterar oförpackade livsmedel.

Övriga regler

Regler för exempelvis utrustning, livsmedelsavfall, vattenförsörjning, personlig hygien, nedkylning, skadedjur, förpackningsmaterial och utbildning finns i hygienförordningen 852/2004, bilaga II, kapitel V-XII. Regler för egna kontroller och faroanalys hittar du i artikel 5 i samma förordning. Det finns även en vägledning till förordningen.

Uppfyller du kraven - Kontakta miljöenheten

När du anser att du kan uppfylla kraven i hygienförordningen ska du skicka in en anmälan till miljöenheten. Detta ska du göra senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Miljöenheten tar ut en avgift för att registrera din verksamhet och en årlig avgift för livsmedelskontroll. Efter att du har startat besöker vi dig i ditt hem för att kontrollera verksamheten. Kontrollerna kan vara både anmälda och oanmälda.

Du hittar både förordningar och vägledningar på Livsmedelsverkets webbsida.länk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-06-22

Dela: