< >

Mobila anläggningar / Food truck

Regler för dig som säljer livsmedel i korvvagn,
food truck eller andra mobila anläggningar

Mobila anläggningar som säljer livsmedel, exempelvis korvvagnar, food truck och tält, ska registreras hos miljöenheten i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Anmälan ska göras senast två veckor innan verksamheten startar. Företag som startar utan att ha anmält om registrering bryter mot livsmedelslagen.

En verksamhet som inte är registrerad får inte startas. Vi är skyldiga att ta ut sanktionsavgift av alla verksamheter som startar utan att vara registrerade.

Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5000 kr upp till 75000 kr. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40000 kr.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40000 kr.

Tänk även på följande

Vatten för handtvätt

Det ska finnas tillgång till rinnande varmt och kallt vatten av dricksvattenkvalitet, flytande tvål och pappershanddukar i anslutning till anläggningen. Handskar eller desinfektionsmedel fungerar inte som ersättning för handtvätt. Rinnande vatten kan ordnas på olika sätt, exempelvis genom vattendunkar.

Personaltoalett

Tillgång till en separat personaltoalett ska finnas inom rimligt gångavstånd. Om du använder en annan livsmedelsanläggnings personaltoalett bör det finnas en skriftlig överenskommelse.

Temperaturkontroll

Det är viktigt att regelbundet kontrollera temperaturen av till exempel varmhållning och kyl/frys. Upptäcker du brister måste du åtgärda det omedelbart och flytta eller kasta mat som kan ha blivit dålig.

Varuskydd

Livsmedel ska skyddas så att de inte förorenas. Det kan exempelvis ordnas genom att ha lock över kärl eller att en skiva sätts i framkant av vagnen. Tänk på hur anläggningen placeras och på att bygga upp ditt matställe så att det skyddas från sol, regn, fåglar och andra föroreningar.

Skyddskläder

Du som arbetar med livsmedel ska använda skyddskläder, till exempel förkläde och keps, för att förhindra att livsmedlen förorenas. För att förhindra förorening bör du bara använda dessa arbetskläder i den mobila anläggningen.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för arbetet i den mobila anläggningen och du som verksamhetsutövare ska kunna uppge dem vid en kontroll. Rutinerna ska gälla bland annat rengöring, spårbarhet, hantering av avfall och åtgärder vid brister.

Användande av offentlig plats

För att få använda din mobila anläggning på offentlig plats behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Glöm inte kontakta service och teknik om plats på kommunal mark.

Denna sida uppdaterades