< >

2014-11-18

Nya skara.se möter dagens behov och står rustad inför framtiden

Skara kommun lanserar ny webbplats tisdag 18 november. Med ett modernt uttryck och responsiv design möter nya skara.se dagens behov men står också väl rustad inför framtidens utveckling inom kommunikation.

Att bygga en kommunal webbplats sägs vara bland de svåraste inom webbgenren. Kommunens har med sin breda verksamhet, målgrupper som söker alltifrån barnens förskoleplats till anhöriga som söker närståendestöd. Skara kommun arrangerar kulturevenemang, har konkurrenskraftiga utbildningar och vill erbjuda unga kreativ tid utanför skoltiden.

- Vi är en stor och spännande arbetsgivare som har stort rekryteringsbehov framöver, vi vill stärka Skaras varumärke och erbjuda fantastiska boendemöjligheter som kan resultera i att vi blir fler Skarabor i framtiden, säger Peter Blom, kommunikationschef.

- Allt detta vill vi paketera här på skara.se men vi vill också förenkla och göra det lätt att hitta svar på de frågor du har och göra det möjligt att utföra dina ärenden digitalt var du än befinner dig, tillägger Maria Lind, projektledare.

Den nya webbplatsen är inte färdig, den blir aldrig färdig. Information och kommunikation är i ständig förändring och det finns otaliga sätt att ta del av information idag. För att nå fram i informationsbruset gäller det hålla god kvalité - försöka möta dagens behov och följa med i utvecklingen men samtidigt göra avvägningar för anpassning efter kommunens breda målgrupp.

Webbplatsen är byggd helt utifrån kundperspektivet. Besökaren ska inte behöva vara förtrogen med kommunens organisation för att utföra sina ärenden, och tillgänglighetsperspektivet har funnits med i alla led. En webbplatsundersökning gjordes av den gamla webbplatsen och det resultatet har varit grunden för byggandet av den nya. Inför lanseringen har en testpanel även testat den nya webbplatsen och gjort sina bedömningar och gett den ett mycket gott betyg.

Nu fortsätter ett spännande arbete med att utveckla och bygga vidare på skara.se tillsammans med våra besökare, avslutar Peter Blom.

Denna sida uppdaterades 2014-12-08

Dela: