< >

2015-01-22

Skaras elever fortsätter att ge skolan toppbetyg

Det är med stolthet som Skara kommun återigen kan presentera ett mycket bra resultat i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella och årliga undersökning ”Öppna jämförelser”. Eleverna i årskurs 5 och 8 har fått svara på sju frågor som visar hur de uppfattar skolan och undervisningen.

Enkäten mäter hur väl skolan och kommunen lyckas med sitt värdegrundsarbete och andra aspekter som har med skolans hela uppdrag att göra. SKL beskriver enkäten som Sveriges största elevenkät där fjolårets enkät besvarats av 203 kommuner och cirka 100 000 elever.

Bäst betyg ger Skaras elever på påståendena ”Jag känner mig trygg i skolan”, ”Skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” och ”Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det”. En viktig nyckel till skolans framgång finns i samspelet mellan elev och lärare. En av flera framgångsfaktorer för högre måluppfyllelse handlar om att fånga elevernas engagemang, motivation och delaktighet.

Topp 5 inom Västra Götaland

Skara kommun finns med på rikets topp 20-lista för tredje året i följd i rankingen för årskurs 8. Nationellt placerar sig eleverna i årskurs 8 på 12:e plats (av 193 kommuner) och elever i årskurs 5 placerar sig på 26:e plats (av 193 kommuner).

Inom Västra Götaland placerar sig Skaras elever i årskurs 5 på 5:e plats och eleverna i årskurs 8 på 4:e plats. Bland Skaraborgskommunerna placerar sig Skaras elever i årskurs 5 på 2:a plats och eleverna i årskurs 8 på 1:a plats.

Kontakt

Camilla Börjesson Jansson, kvalitetschef barn- och utbildningsförvaltningen 0511-324 35, camilla.borjesson@skara.se

Denna sida uppdaterades 2015-01-22

Dela: