< >

2015-02-19

Från vänster: platschef PEAB Anders Johansson, kommunalråd Fredrik Nordström (S), kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Ehn (S), ordförande nämnden för service och teknik Karl-Gustav Bynke (FP), oppositionsråd Elisabet Stålarm (M)

Nu rivs Teglaskolan - för att ge plats åt Viktoriaskolan

Idag är det taget, det första rivningstaget. Nu är rivningen av Teglaskolan i Skara påbörjad, för att ge plats åt den nya Viktoriaskolan. En skola med eleverna i fokus.

Nu har bygget av Skaras nya högstadieskola, Viktoriaskolan, påbörjats. Den nya skolan bygger vidare på Skaras historia som skolstad och ska utformas till en tydlig symbol för framtidens lärande. Kunskap, modern teknik, kreativitet och hälsa är viktiga byggstenar.

- Det känns otroligt skönt att idag kunna ta det första rivningstaget. Det här är symboliskt sett ett väldigt viktigt steg – nu är vi på gång! Målet med en fantastisk skola och arbetsplats för våra elever och lärare är med ens lite närmare, säger Fredrik Nordström, kommunalråd.

- Nu skrivs ett nytt kapitel för Skara som skolstad och det är skolan som utgör grunden för framtiden, fortsätter Elisabet Stålarm, oppositionsråd.

Krav på pedagogik, material och energianvändning

Skolan ska också uppfylla de senaste kraven på pedagogik, miljökrav i material och energianvändning, vilket varit centralt i hela projektet.

- Vi har hela tiden haft med dessa delar i projektet. Från det att vi satte oss ner tillsammans med elever och lärare och funderade över vilka behov den nya skolan ska kunna lösa tills färdiga kontrakt med entreprenörer har skrivits. Vi kommer verkligen att bygga en framtidens skola, menar Mikael Leijon, projektchef.

Den kommande månaden fortsätter rivningen av Teglaskolan. I mitten av april beräknas betongarbeten kunna påbörjas och grunden kan då gjutas.

Kontakt

Fredrik Nordström, kommunalråd
070-270 74 32, fredrik.nordstrom@skara.se

Mikael Leijon, projektchef
0511-322 58, mikael.leijon@skara.se

Denna sida uppdaterades 2016-04-05

Dela: