< >

2015-09-28

Tillfälligt akutboende inrättas i Skara

PRESSMEDDELANDE

På grund av den akuta situation som har uppstått med flyktingmottagande i landet kommer Migrationsverket att anordna akutboenden.

Akutboende i Skara
En del av Skara Stadshotell kommer att tas i anspråk som akutboende under någon eller några veckor fr o m måndag 28/9 eller tisdag  29/9, beroende på hur fort iordningsställande, bemanning och övriga förberedelser kan vara klara. 80 asylsökande placeras i en del av hotellet som särskilt avskiljs för ändamålet. Efter vistelsen i akutboendet kommer flyktingarna att slussas vidare. De asylsökandes status är inte helt klarlagd och vi vet exempelvis inte hur många familjer med barn som kommer. Det är mycket ovanligt att bussar med asylsökande skickas ut i landet innan all formalia är klar men läget på ansökningsenheterna i storstäderna är mycket ansträngt. Det kommer i dagsläget 7000 asylsökande till Sverige per vecka och prognosen är att belastningen kan komma att öka.

Migrationsverkets uppdrag
Det är Migrationsverket som ansvarar för uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl. På Migrationsverkets webbplats hittar du bland annat statistik, information om mottagandeprocessen och om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

Läs mer på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

I det rådande ansträngda läget i flyktingmottagandet har Migrationsverket även begärt att länsstyrelserna inventerar länets resurser för att eventuellt hjälpa till med att lösa ett behov av tillfälliga mottagningsboenden i länets kommuner.

Kommunens ansvar och åtagande
Skara kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Västra Götaland om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Mottagandet av de asylsökande som nu anländer till Skara är en akutåtgärd. Utöver mottagande av asylsökande och akutmottagande ansvarar Skara kommun för att ta emot nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen. Skara kommun arbetar också med mottagning av ensamkommande barn. I Skara kommun är det omsorgsförvaltningen som ansvarar för mottagandet.

Kontaktpersoner Migrationsverket

Enhetschef Anders Ekström, telefon  010-485 14 29

Enhetschef Linda Norlin, telefon  010-485 64 45

Aida Zubcevic, Teamledare/Boende, telefon  010-485 00 78


Denna sida uppdaterades 2015-09-28

Dela: