< >

2016-03-16

Nämnd efterlyser pristagare

PRESSMEDDELANDE

Miljö- och byggnadsnämnden i Skara delar årligen ut ett miljövårdspris. Frågan är vem eller vilka som ska få det i år? Kanske har du förslag på tänkbara pristagare?

- Vi hoppas att kommuninvånarna nu kan hjälpa oss och nominera tänkbara pristagare, säger Björn Salgren, (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Sedan 1990 har miljö- och byggnadsnämnden delat ut ett miljövårdsstipendium, numera kallat miljövårdspris. Syftet är att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Priset omfattar områden som handlar om miljöskydd, naturvård och arbetsmiljö. Under årens lopp har såväl skolor som föreningar, företag och privatpersoner fått motta priset för olika miljöfrämjande insatser. I fjol fick Emten- Flämsjöns fiskevårdsområdesförening miljövårdspriset för sitt stora engagemang för att stärka och bevara den utrotningshotade flodkräftan. 

- Prissumman är 10 000 kronor och delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år, förklarar Björn Salgren och hoppas att kommuninvånarna nu tar tillfället i akt och hör av sig till miljöenheten med sina förslag.

För mer information kontakta:
Björn Salgren (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
Telefon: 073-990 88 54

 

Denna sida uppdaterades 2016-03-16

Dela: