Belysning är ett enkelt sätt att energieffektivisera inom industrin

< >

2017-10-18

Sökes: 20 företag som vill tjäna på minskad energiförbrukning

Skara kommun har ansökt om 1,5 miljoner av Energimyndigheten för att driva projektet Coach- för Energi och klimat under 3 år. Syftet med projektet är att stötta små och medelstora företag i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara att bli mer energieffektiva och därmed spara pengar.

Målgruppen är de företag som har en total energiförbrukning under 300 MWh per år och som inte själva har resurser eller kompetens på energiområdet. Fram till december pågår nu en första rekryteringsomgång.

Minskad energiåtgång kan bidra till ökad konkurrenskraft

Ett första steg är att på plats göra en energigenomgång på företaget för att upptäcka förbättringsåtgärder. Alla åtgärder behöver inte kosta pengar utan mycket kan vara beteendefrågor eller injustering av tekniska system. Under projektet stöttas sedan företagen med coachning, träffar för erfarenhetsutbyte med varandra samt seminarier.

– Att minska sitt energislöseri sänker kostnaderna och stärker samtidigt din konkurrenskraft, du får pengar över för att utveckla företaget, säger energicoach Thomas Skagenborg.

Det kostar inget att gå med i projektet eftersom det redan är finansierat via Energimyndigheten.

Företag med en högre energiförbrukning kan kontakta energi- och klimatrådgivningen för energigenomgång och vilka bidrag som finns att söka.

Kontakt
Thomas Skagenborg, energi- och klimatrådgivare/energicoach
i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara kommuner
Telefon 0511- 325 54

Denna sida uppdaterades 2017-10-18

Dela: