< >

2017-10-26

60 nya förskoleplatser i Skara 

Skara kommuns befolkning växer och därmed ökar behovet av förskoleplatser. 60 nya förskoleplatser behöver stå klara redan i januari 2018. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att tomma lokaler på Katedralskolan ska användas till förskoleverksamhet. Lokalerna kommer nu att anpassas till den nya verksamheten.

- Vi vill att alla barn och deras föräldrar ska känna sig trygga med att de kommer att erbjudas en förskoleplats inom den tid som lagen säger. För oss handlar det inte bara om att följa lagar och regler, utan att Skaraborna ska lita på att vi gör allt i vår makt för att kunna tillgodose deras behov. Vi vill ha nöjda medborgare, säger Jonny Palmkvist, barn- och utbildningschef.

Enligt Skollagen ska kommuner erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. Idag står det 88 barn i kö till en förskoleplats fram till och med maj 2018. För kunna erbjuda de barn som har rätt till en plats, öppnar kommunen nu tre förskoleavdelningar med plats för totalt 60 barn och nio anställda.

- Vi kommer att anpassa inomhusmiljön utifrån de regler som finns kring att bedriva förskoleverksamhet och utomhusmiljön kommer att säkras upp genom en inhägnad yta i direkt anslutning till förskolan. För oss är det en självklarhet att utreda dessa frågor innan vi bedriver någon form av verksamhet, förklarar Jonny Palmkvist.

Beslutet innebär ett behov av en utökad budgetram för barn- och utbildningsförvaltningen för lokalkostnader. För nästa år handlar det om cirka 1,3 miljoner kronor och 1,2 miljoner kronor för 2019 och 2020. Till nämndens sammanträde i november ska tjänstemännen återkomma med en uppdaterad demografiberäkning. Politikerna vill följa upp utvecklingen av förväntat antal barn inom förskolan under 2018 för att avgöra om förvaltningen har behov av ytterligare utökade resurser.

Vid frågor kontakta förvaltningschef Jonny Palmkvist på telefonnummer 0511-325 17.

Denna sida uppdaterades 2017-10-27

Dela: