< >

2017-11-21

Två verksamhetschefer inom förskola och grundskola tjänstefrias

Mellanchefsnivån inom barn- och utbildningsförvaltningen ska, enligt ett förslag till barn- och utbildningsnämnden, tas bort. Det innebär att nuvarande verksamhetschefer in om förskola och grundskola är tjänstebefriade.

När barn- och utbildnings förvaltningschef Jonny Palmkvist tillträdde sin tjänst i Skara fick han det inledande uppdraget att se över förvaltningens organisation. Ett område som det fokuserats på och som skapat ett stort engagemang har varit frågan om förvaltningen ska ha mellanchefer eller inte. Förvaltningschefens slutgiltiga bedömning är att förvaltningen är i behov av en ny ledningsstruktur utan mellanchefer, men i stället med en biträdande förvaltningschef. Den 27:e november kommer barn- och utbildningsnämnden fatta beslut i ärendet.

- Det finns behov av en ökad dialog och en närmare relation med skolledarna både från deras och min sida. Möjligheterna till detta ökar utan mellanchefer, säger Jonny Palmkvist förvaltningschef på barn- och utbildning.

Från flera håll har det framförts ett behov av att pröva en ny ledningsstruktur utan mellanchefer. Argumenten för detta förslag är kopplat till tidigare ledarskap på verksamhetschefsnivån inom förskola och grundskola.

- När vi går upp med förslaget till politiken om en ny ledningsstruktur så har de berörda verksamhetscheferna ingen roll i den nya förvaltnings-ledningen, konstaterar Jonny Palmkvist.

Nuvarande verksamhetschefer inom förskola och grundskola är därför tjänstebefriade under en period för att det ska ges utrymme för diskussion om deras framtid.

Kontaktpersoner Jonny Palmqvist,
Förvaltningschef barn- och utbildning
Telefon 0511-325 17

Denna sida uppdaterades 2017-11-21

Dela: