< >

2017-12-15

Resultatet pekar uppåt i årets medborgarundersökning

Årets medborgarundersökning från SCB är klar. Attitydundersökningen visar på en uppgång i upplevelsen att leva och bo i Skara.

Medborgarundersökningen består av tre delar som tillsammans beskriver upplevelsen av att leva och bo i Skara. Den visar hur invånarna ser på kommunens verksamheter och möjligheten att påverka och ha insyn i verksamheten. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Skara som plats att leva och bo

Den första delen beskriver hur det är att leva och bo på Skara som plats. Betyget har gått upp på i stort sett alla punkter. Fler rekommenderar sin kommun till andra, fler upplever att boende, utbildnings- och arbetsmöjligheterna har ökat. Den punkt som har ökat mest är den upplevda tryggheten.

- Fler känner sig trygga och stolta över att bo och leva i Skara. Det är väldigt glädjande och den bästa julklapp vi kunde få, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Upplevelsen av kommunens verksamheter

Den andra delen i undersökningen handlar om hur invånarna ser på kommunens verksamheter. Även här har betyget stigit med flera procent. Skolan, äldreomsorgen och kommunens miljöarbete står för den största ökningen.

- Mycket positivt att vi får en kvittens på att det idoga och kvalitativa arbete våra medarbetare gör uppskattas av medborgarna, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

En nedgång i upplevelsen av kommunens tillgänglighet har skett trots ökade satsningar på bemötande och digitalisering.

Möjligheten till inflytande i kommunen

Även på detta område har det skett en uppgång i undersökningen, främst vad gäller kommunens kommunikation som upplevs som tydligare och mer innehållsrik. Framförhållningen för att informera i viktiga frågor upplevs också ha ökat. Även medborgarnas upplevelse av att kunna påverka, och förtroendet för politiken, uppvisar en ökning.

 

Kontaktpersoner

Fredrik Nordström
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon 0511-32441länk till annan webbplats
fredrik.nordstrom@skara.se

Gustaf Olsson
Kommundirektör
Telefon 0511-32427länk till annan webbplats
gustaf.olsson@skara.se

Johan Dahlström
Controller
Telefon 0511-32461länk till annan webbplats
johan.dahlstrom@skara.se

 

Om undersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som speglar uppfattningen om verksamheter och förhållanden i Sveriges kommuner. I undersökningen som genomfördes i Skara kommun tillfrågades 1200 kommuninvånare varav 41 % av dessa svarade på undersökningen.

Denna sida uppdaterades 2017-12-15

Dela: