< >

2018-04-25

Hur är det att vara ung i Skara

Skara kommun har startat ett utvecklingsarbete för att stärka ungas inflytande. Att lyssna till vad invånarna tycker och tänker om den kommun de bor och vistas i är viktigt för en bra utveckling av kommunen. Ungas möjligheter att träda in i vuxenvärlden påverkas av hur samhället är utformat. Ungdomar kan med rätt förutsättningar forma sina liv och bidra till en positiv utveckling av samhället.

Ett led i detta är att fråga ungdomar hur det är att vara ung i Skara. Till hjälp för att göra detta kommer kommunen att genomföra en så kallad LUPP enkät – lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomar i åk 8 och år 2 får svara på frågor om hur de ser på framtiden, hälsa, inflytande, trygghet och trivsel i skolan.

Ett stärkt ungdomsperspektiv innebär att kommunen identifierar olika ungdomsgruppers behov och utformar sin politik därefter. Att ta tillvara ungas kunskap och erfarenheter i kommunens verksamhet stödjer ungas självständighet. Det stimulerar dem till engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen. Att skapa utrymme för de ungas röster är en av grunderna i barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.
Folkhälsorådet tog vid sitt senaste möte beslut om att genomföra Lupp-enkäten.

Kontakt

Fredrik Nordström
Kommunalråd
Telefon 0511-32 000

Karin Skagelin
Folkhälsostrateg
Telefon 0511-324 79

Denna sida uppdaterades 2018-04-25

Dela: