< >

2018-06-29

Ny linje och flera nya hållplatser i Skaras kollektivtrafik

Västtrafik och Skara kommun tar nästa steg i utvecklingen av Skara stadstrafik. Med en helt ny linje och flera nya hållplatser blir det enklare för resenärerna att nå fler områden i Skara, något som Västtrafiks kunder har efterfrågat. Den nya trafiken börjar köra i december i år.

Utvecklingen av Skaras stadstrafik fortsätter. Västtrafik kan nu tillsammans med Skara kommun och Nobina presentera ett nytt upplägg av trafiken, som startar i december.

- Sedan stadstrafiken startade har vi tagit till oss av inkomna synpunkter och justerat trafikupplägget. Vår förhoppning är att de förändringar vi nu genomför ska möta upp de synpunkter vi fått från våra resenärer och även locka fler att vilja resa med kollektivtrafiken, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafiks styrelse.

Ny linje till Coop och Jula
Med nya linje 2 kan man ta bussen till bland annat Fokus Folkets park, vårdcentralen Vilan, Julahuset och Coop. Linje 2 kommer att avgå en gång i timmen under dagtid och även köra genom bostadsområdena Bågen och Valhall.

Ändrad körväg för linje 1
Linje 1 får ny start- och ändhållplats på hållplatsen Vilangatan vid Julahuset. För att detta ska vara möjligt så kortas linjen av i Skaraberg, där ny vändplats för bussarna just nu byggs vid hållplats Skarabergsrondellen. Där kommer det även finnas cykelställ med tak. De hållplatser i Skaraberg som försvinner är Tröskvägen, Skördevägen, Höstbruksgatan och Tegvägen.

Även i Hindsbo får linjen något ändrad körväg med ny hållplats Lilla Hindsboparken och ny start- och ändhållplats vid hållplats Vårdcentrum entrén. De hållplatser som försvinner är Per Thams gata och Malmgatan.

Linje 1 kommer fortfarande avgå var trettionde minut under morgon och eftermiddag. Mitt på dagen avgår bussen en gång i timmen.

Startar i december
Den nya trafiken startar den 9 december 2018.

- Nu knyter vi ihop Skara med fler hållplatser för att nå mer service och handel. Tack vare ett stort engagemang hos många Skarabor och en god samverkan med Västtrafik ser vi nu resultat. Vårt gemensamma mål är att göra det enkelt för både unga, äldre och pendlare att resa i Skara och vi hoppas att förändringarna blir uppskattade, säger kommunalrådet Fredrik Nordström (S).


För den som i stället vill resa med Flextrafiken eller de anropsstyrda linjerna i Skara kommer det att fungera precis som vanligt.

För mer information:
Lars Holmin (M), styrelseordförande Västtrafik, 0705-62 62 79

Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Denna sida uppdaterades 2018-06-29

Dela: