< >


Kompetens och engagemang tas tillvara i stadshuset

Djäknehuset ska under året genomgå omfattande ombyggnationer och restaureringar, men det är sällan en person som sitter på hela bilden eller en perfekt lösning för alla problem som kan uppstå på vägen. Därför väljer vi att använda oss av projektformen partnering när stadshuset ska bli verklighet.

– Partnering tar mycket väl vara på engagemang och kunnande hos alla entreprenörer i projektet. Serneke är vår totalentreprenör som i sin tur har underentreprenörer. Den ekonomiska redovisningen är öppen i projektet och vi ser vad vi har att röra oss med gemensamt. Tillsammans kan vi komma på den bästa lösningen som passar både huset, budgeten och verksamheten, säger Staffan Lundstedt, projektledare för byggprojektet.

I projekteringen, som var i ett intensivt skede under våren 2018, fastställde arbetsgruppen för stadshuset allt från väggar till eluttag och ventilationsschakt. I arbetsformen partnering handlar det mycket om att vara lösningsfokuserad mot gemensamma mål. Alla har sina perspektiv på problem och lösningar. Arbetsformen gör att gruppen enkelt kan utbyta erfarenheter och komma med idéer.

– Vi kan verkligen ta vara på kompetensen när vi jobbar så här öppet. Alla får komma till tals. Min roll är att hålla ihop våra möten och få ett bra samarbete mellan oss som beställare och totalentreprenören Serneke. På så sätt kan vi se till att vi prioriterar rätt, säger Staffan.

– Det är så roligt med gamla hus! I huset finns många utmaningar med att få teknik, modernitet och det gamla att gå ihop. Det finns många intressen och prioriteringar som vi dagligen behöver göra i huset och projektet. Finns det delar av huset där det är okej att vara mer modern och andra delar där vi ska vara restriktiva med moderniseringen – och vem vet bäst? Då är det bra med partnering som metod, där alla är kan bidra på ett smidigt sätt, avslutar Staffan.

Denna sida uppdaterades

Dela: