Foto: Patrik Borgenhard

< >

2019-04-10

Nu kan våtmarken i Varnhem bli verklighet

­­Länsstyrelsen har beviljat Skara kommun LOVA-bidrag för att anlägga en våtmark i anslutning till Varnhems klosterkyrka. Våtmarken blir ett välkommet tillskott både för boende i området och för besökare till Varnhem.

LOVA är en förkortning för lokala vattenvårdsprojekt och är ett bidrag som kan betalas ut av Länsstyrelsen. Bidraget som nu beviljats till Skara kommun är på 80 % av de totalt 420 000 kronor som anläggandet av våtmarken beräknas kosta. Resterande kostnad kommer att tas från kommunens miljöstrategimedel.

Våtmarken blir ett välkommet tillskott för boende i området, som får ökade rekreationsmöjligheter med nya gångvägar runt vattenspegeln vid klosterområdet. Det blir också en ny besöksanledning för de nära 100 000 besökarna till Varnhem.

- Det här är en våtmark som kommunen verkligen kämpat länge för att kunna anlägga och som vi vet att många kommer att uppskatta när den väl är på plats, säger miljöstrateg Abbe Sahli.

Våtmarken kommer att anläggas där munkarna en gång använde platsen för fiske och bevattning. Ytan var en del i det sinnrika vattensystem som munkarna anlade vid klostret. Den arkeologiska utredningen, som ligger till grund för ansökan om LOVA-medel från Länsstyrelsen, har bidragit med ny kunskap om platsens beskaffenhet och är väsentlig för den fortsatta handläggningen av ärendet på kulturmiljösidan.

- Dateringsanalyserna har gett fina resultat till medeltid för de vattenavsatta lagren i strandkanten på den gamla munksjön, säger Maria Vretemark som har lett utgrävningarna i Varnhem.

Goda förutsättningar

De naturliga förutsättningarna för att anlägga en våtmark i Varnhem är mycket goda. Genom att anlägga en mindre fördämning och leda in inkommande vatten kommer det att vara möjligt att tillskapa en mycket kostnadseffektiv våtmarksanläggning. Våtmarken kommer både att rena närsalter och få stora värden för den biologiska mångfalden i området.

Kommunen hoppas komma igång med att anlägga våtmarken i höst och att den ska vara i bruk till sommaren 2020. Länsstyrelsen har dock inte lämnat slutligt besked om utformningen av våtmarken ännu så det kan komma att ändras. När Länsstyrelsens kulturavdelning har lämnat slutligt besked kommer kommunen att anlita en konsult för att göra en våtmarksprojektering.

 

Kontaktperson

Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511-321 67  

Denna sida uppdaterades 2019-04-10

Dela: