< >

2019-08-02

Bro på Härlundagatan byggs om

Bron på Härlundagatan vid Gällkvistskolan behöver byggas om både av säkerhetsskäl och av etstiska skäl. Härlundagatan kommer att vara avstängd under byggperioden, 14 augusti – 31 oktober.

Besiktning har visat på att bron över bäcken är i behov av underhåll. Dels behöver vi säkerställa funktionen men det handlar också om gestaltning av det offentliga rummet.

Den större av broarna, där biltrafiken går, kommer att åtgärdas med nya kantbalkar, trafiksäkra räcken och lagning av betongskador. Samtidigt får den en ny separat gång- och cykelbana vid sidan av körbanan för övrig trafik.

När detta är klart kommer den mindre bron att tas bort och gång-och cykeltrafiken hänvisas till den kvarvarande bron.

Härlundagatan är avstängd 14 augusti – 31 oktober

Under reparations- och rivningsarbetena kommer Härlundagatan att vara avstängd för trafik som istället leds med orange vägvisning till andra gator runt arbetsplatsen. För gång-och cykeltrafik kommer en passage genom
arbetsområdet att hållas öppen under byggtiden.

Kontaktperson på Skara kommun: Gatuingenjör Linus Gradén, Telefon 0511-328 19, e-post: linus.graden@skara.se

Entreprenör: Flink Byggnads AB. Kontaktperson: Jonathan Franzén.
Telefon: 073-53 92 995

 

Denna sida uppdaterades 2019-08-02

Dela: