Foto: Janne Andersson Skara

< >

2019-08-16

Snart breddas E20 förbi Skara

E20 ska byggas om från trafikplats Vilan fram till Ledsjö. Minst 40 % av sträckningen ska bli 2+2-väg. Byggstart planeras till vintern 2019/2020 för den första sträckan mellan Vilan och Dalaån.

Vägen kommer att byggas om i befintlig sträckning till mötesfri landsväg med omväxlande 2+2- och 1+1-sträckor där motriktade körfält är separerade med mitträcken. (2+2 betyder att det är 2 körfält i vardera riktningen och 1+1 är 1 körfält i vardera riktningen.) Minst 40 % av sträckningen ska bli 2+2-väg.

Projketet E20 Förbi Skara är uppdelad i två vägplaner, en för delen Vilan-Dalaån och en för delen Dalaån-Ledsjö. Delen Vilan-Dalaån har vunnit laga kraft efter att ha varit överklagad. Nu pågår detaljprojektering och förberedelser för upphandling av entreprenör. Byggstart planeras till vintern 2019/2020.

Denna sida uppdaterades 2019-08-16

Dela: