< >

2019-09-17

Vatten, avlopp och fiber till Skånings-Åsaka

I början av nästa år påbörjar Skara Energi sitt tredje projekt att ge landsbygden tillgång vatten, avlopp och fiber. Projektet som går under benämningen Skånings-Åsaka blir det största området hittills, både geografiskt och sett till antalet fastigheter.

– Vi är glada att det blir av. Det är många fastighetsägare i området vars befintliga avloppslösning inte kommer att räcka till i framtiden och vi är glada att kunna erbjuda en lösning kring detta, säger Magnus Jacobsson, VD för Skara Energi. 

I praktiken innebär upplägget att Skara Energi tar ansvar för anslutning, drift och underhåll av VA-nätet, medan fastighetsägarna bekostar det underhåll som genomförs. Ambitionen är att landsbygdsnäten kommer att hanteras på liknande sätt som verksamhetsområdet, förutsatt att respektive områdes ekonomi tillåter det.

En innovativ framtidssatsning på landsbygden

Samtidigt som VA-nätet skapas fibersätts området vilket bidrar till att Skara kommun kommer att uppnår det mål som regeringen har satt till 2020.

De två tidigare projektområdena, Vinköl och Härlunda har gått bra och visat sig vara välplanerade, och inför Skånings-Åsakaprojektet tas erfarenheterna från dessa självklart med. En förutsättning för att projekten ska fungera är samarbete och en engagemang från medlemmarna i respektive projekt.

- Samarbetet har hittills varit över förväntan i de andra projekten, och vad vi ser hittills av Skånings-Åsaka kommer det att fortsätta i samma spår, säger Magnus Jacobsson.

Något som kan vara bra att veta är att nätet som byggs inte är dimensionerat för hela Skånings-Åsaka-området. Det är en kombination av att det inte skulle fungera rent tekniskt men även att kostnaden skulle bli för omfattande. Detta kommer att påverka de fastighetsägare som valt att inte ansluta sig eftersom det inte kommer att vara möjligt för alla fastigheter i området att ansluta i efterhand. Naturligtvis kommer efteranslutning att erbjudas för så många som möjligt enligt principen ”först till kvarn”, dock till en annan kostnad.

Idag är 135 fastigheter anmälda till projektet med grävstart efter vintern. Projektet kommer att pågå under 1-1,5 års tid. En innovativ framtidssatsning!

Följ projektetlänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2019-09-17

Dela: