Stor enheet kring väg 49

Det råder stor enighet mellan Skaraborgs kommuner i infrastrukturfrågor vilket har möjliggjort viktiga satsningar.

 

Från vänster: Katarina Jonsson, ordförande i Skaraborgs kommunalförbunds styrelse och kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun. Ylva Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Skara kommun. Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings kommun.

< >

2019-09-19

På väg mot en gemensam arbetsmarknadsregion

 – hela stråket Lidköping-Skövde blir väg 49

Kommunerna i Skaraborg har möjlighet att bli Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion. Det skulle också innebära att två av de fyra största arbetsmarknadsregionerna i Sverige finns i Västra Götaland. En förutsättning är att skaraborgarna kan nå alla arbets- och studietillfällen i Skaraborg inom rimlig pendlingstid.

Uppgraderingen av väg 49 hela vägen mellan Lidköping och Skövde är en avgörande faktor för utvecklingen. Namnbytet är en del i satsningen på Skaraborgs viktigaste stråk för arbets- och studiependling.

Väg 49 binder ihop arbetsmarknadsregionerna

Skaraborgs kommuner har enats om en prioritering som handlar om att göra Skaraborg till en lokal arbetsmarknadsregion, LA-region, som då blir den fjärde största i Sverige. Det betyder i praktiken att alla skaraborgare skall kunna nå alla arbets- och studietillfällen inom rimlig pendlingstid. På så sätt får arbetsgivarna tillgång till fler potentiella medarbetare och deras kompetenser, och det gynnar konkurrenskraft och utveckling.

- Utvecklingen som pågår nu är otroligt gynnsam för Skaras del. Skara blir ett pendlingsnav mitt i Skaraborg där det blir attraktivt att etablera sig, handla och bo, säger kommunalrådet Ylva Pettersson.

Vägåtgärder på gång längs stråket

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) används av Trafikverket i tidigt planeringsskede och ska leda till lösningar som medverkar till ett mer hållbart transportsystem.

  • Åtgärdsvalsstudien för Varnhem-Skövde är klar. Utbyggnad av sträckan mellan Axvall och Varnhem kan komma att starta upp under 2020.
  • Åtgärdsvalsstudien för Skara-Lidköping har just påbörjats. För två veckor sedan genomfördes workshops med intressenter både i Lidköping och Skara kring behov och brister längs sträckan.

Åtgärdsvalsstudierna kommer spelas in till revideringen av den regionala plan som nu är på gång.


Denna sida uppdaterades 2019-09-19

Dela: