< >


Erica Boegård ny HR-chef 1 oktober

Före sommaren blev det klart att Erica Boegård tar över efter Kjell-Ove Karlsson som personalchef. Erica tillträder som HR-chef den 1 oktober och Kjell-Ove går i pension i februari 2020. I samband med att Erica tillträder byter också personalenheten namn till HR-enheten och Erica blir därmed HR-chef.

– Jag ser verkligen fram emot att få lära känna organisationen med nya glasögon som HR-chef. Själva organisationen är jag välbekant med, men i min roll är jag ny, säger Erica Boegård.

Erica har tidigare arbetat med HR-frågor i kommunen och projektet Hållbart yrkesliv, ett projekt som fått positiv effekt på sjukskrivningstalen på arbetsplatser runt om i kommunen.

– Tillsammans ska vi jobba vidare med ett hållbart yrkesliv hela vägen ut i alla led av organisationen. Jag vill också tillsammans med organisationen arbeta med att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjning är en av vår tids största utmaningar i samhället, där det bland annat handlar om att behålla personal och utveckla den kompetens som redan finns, avslutar Erica Boegård.

Denna sida uppdaterades

Dela: