< >


Vi vet att det är viktigt för integreringen i samhället att människor får förutsättningar att klara sig själva. För att få en god start i Skara behöver vi främja delaktighet och snabba på etableringen av nysvenskar; att få ut människor i jobb eller utbildning. Skara kommun har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen för ett drygt ettårigt projekt som nu resulterar i en anställning av kommunvägledare. Skara har haft ett högt mottagande av nyanlända med anhöriga under de senaste åren och har hanterat deras frågor på olika förvaltningar i kommunen. Nu blir det en samordnad tjänst i den nya kommunvägledaren.

Den 1 oktober börjar Alice Dalali som kommunvägledare. Alice är flerspråkig och talar bland annat svenska och arabiska.

– Det är glädjande att Skara kommun ser hur viktigt det här arbetet är. Det är inte självklart att man som ny i Sverige förstår hur exempelvis föreningslivet fungerar. Eller hur man får kontakt med myndigheter. Alla har olika förutsättningar och det är knappast någon som förväntar sig att man ska kunna förstå det i ett land där man är helt ny och inte kan tala språket. Det viktigaste är att skapa förståelse för varandra, det underlättar om man kan prata på varandras språk då, säger Alice Dalali.

I sin roll som kommunvägledare ska Alice erbjuda vägledning och information om svenska myndigheter, kommunala förvaltningar, civilsamhället, föreningar, fritidsaktiviteter och arrangemang i kommunen. Hon ska också fungera som ett stöd för medborgarnas kontakter med myndigheter och utgår från kontaktcentret i stadshuset.

– Det är fantastiskt att Länsstyrelsen har beviljat de här projektpengarna som hjälper oss att tillgodose våra invånares behov av information och stöd, säger Peter Blom.

Denna sida uppdaterades

Dela: