Angelina Nilsson är studie- och yrkesvägledare på Viktoriaskolan och hon är glad över möjligheten eleverna har haft att lära känna arbetslivet lite närmare.

< >


Vi är stolta över prao-eleverna

Viktoriaskolan tycker det är viktigt att barn och ungdomar kommer ut på arbetsplatser för att se hur det är, och att de lär sig mer om vilka yrken som finns. I oktober har 191 elever från skolan prövat på olika yrken i Skara. 

Information och genomgångar i skolan i all ära men det kan aldrig ersätta erfarenheten att få komma ut i arbetslivet och se hur det är. Det är då allting blir på riktigt för eleverna och de behöver använda sina egenskaper och finna redskap för att utveckla en framtida yrkesidentitet.

Det är inte enkelt att vara 15 år och snart ska välja gymnasieprogram. Arbetsmarknaden är föränderlig och det uppstår samt försvinner ständigt nya yrken. Eleverna behöver få erfarenheten att lära sig passa tider på en arbetsplats, bygga sociala relationer och samspela på en arbetsplats. En viktig faktor anser vi är att eleverna kan få en tydligare målbild i förhållande till vad de vill jobba med/studera i framtiden genom praon. Praon kan också ge eleverna motivation för att kämpa med de teoretiska ämnena i skolan. Därför anser vi att det är extra viktigt för eleverna att erbjudas prao i högstadiet.

Lika viktigt för barn och ungdomar som för det lokala näringslivet

Samarbetet mellan skolan och arbetslivet är en viktig grundsten för att eleverna i Skara kommun ska få gedigna kunskaper och erfarenheter om vårt lokala näringsliv. Studiebesök är viktigt för att eleverna ska kunna få en bredd i sin kunskap om det lokala näringslivet, men det ersätter inte helheten av de kunskaper eleverna kan få efter genomförd prao.

Ungefär två tredjedelar av eleverna har valt att praoa i det privata näringslivet, medan de resterande valde en kommunal verksamhet. Under prao-veckorna på Viktoriaskolan i oktober var totalt 191 elever ute och prövade sina vingar.

En stor del av eleverna har ordnat sina prao-platser själva genom att ha gått till företaget eller verksamheten och presenterat sig och motiverat varför de vill göra sin prao just där.

- Vissa elever har jag stöttat i att finna ett yrkesområde de kan vara intresserade av, säger studie- och yrkesvägledaren Angelina Nilsson, och tillägger:

- Genom samtal med vissa elever har vi fått till oss att en del får extra-jobb/sommarjobb tack vare praon på våren i årskurs 8 eller höstterminen i årskurs 9. Vår erfarenhet talar för att de elever som gör mycket bra ifrån sig på praon i vissa fall blir erbjudna jobb, konstaterar Angelina. 

Detta innebär en win-win situation för både skolan och företagen i Skara kommun. Genom att eleverna får kunskaper om det lokala näringslivet kan det öka chansen att fler barn och ungdomar i framtiden väljer att bo och arbeta i kommunen.

Fantastiska omdömen

Varje elev får ta med sig en så kallad omdömesblankett till praoplatsen. På den skriver elevens handledare in närvaro/frånvaro och ett omdöme om hur praoveckan har fungerat för eleven.

Här är ett smakprov från de omdömen som kommit in från företag och kommunala verksamheter efter avslutad prao-period:

”Eleven har utfört sitt arbete med stor noggrannhet…”

”Eleven har haft ett stort intresse”

”Eleven har varit en viktig tillgång under praoveckan”

”Eleven har varit uppskattad av all personal”

”Eleven har varit engagerad”

”Eleven har haft ett gott bemötande”

”Eleven är en god förebild”

”Eleven har skött sig mycket bra”

”Eleven har varit positiv och glad”

” Eleven har tagit egna initiativ”

”Veckan har fungerat väldigt bra”

”Eleven har varit väldigt duktig”

”Har kommit i tid varje dag” ”Praoveckan har gått jättebra”

”Vi är mycket nöjda”

”…har exemplarisk utfört de arbeten eleven blivit tilldelad”

”…Visat på stort engagemang”

”Vi är väldigt nöjda”

”Toppenelev som blivit en i gänget”

”…Med bravur…”

”Eleven har gjort detta exemplariskt”

”…mycket bra…”

”Vi önskar lycka till med framtida skolval”

Vi vill rikta ett stort tack till alla företag och verksamheter som har tagit emot elever och varit handledare under prao-veckorna. Det är en fin insats ni gör! Vi vill förstås också tacka alla elever som verkar har gjort ett toppenjobb!

Denna sida uppdaterades

Dela: