< >

2020-03-20

Så stöttar kommunen de lokala företagen

Den pågående pandemin påverkar hela samhället och i näringslivet märks effekterna redan genom färre kunder eller minskad orderingång. Det ekonomiska läget kan bli ansträngt särskilt för mindre företagare. Skara kommun ser det som en självklarhet att stötta och underlätta för företagen.

Näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg märker av det ökade trycket. Behovet av information är stort och företagen efterfrågar stöttning i den situation som nu har uppstått. En del åtgärder tas fram nationellt, men fler och fler kommuner tittar också på vad man kan göra lokalt för att underlätta för företagen.

- Vi har sett behovet av samordning av information och har skapat en särskild sida på skara.se där vi samlar den viktigaste informationen om Corona till företagen. Det strömmar in information och vi uppdaterar den löpande, säger Helena.

Hon berättar vidare att man i Skara kommun arbetar på flera områden för att underlätta och nya insatser kommer sannolikt tillkomma efterhand som nödvändiga beslut kan tas. Företagen själva har också hittat sätt att stödja varandra.

- I Skara finns en stark företagskultur där man hjälper varandra. Den kulturen bär också i kommunen och nu kraftsamlar vi tillsammans! Vi har ett väldigt framgångsrikt näringsliv i Skara och företagen värnar verkligen om både jobben och kunden. Från kommunens sida använder vi nu varje verktyg vi har för att stötta detta! Säger kommunalråd Ylva Pettersson.

Insatser från Skara kommun

  • Om företagskunden begär anstånd kan kommunen förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter.
  • Kommunen ser över möjligheten att korta betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök och pågående ärende som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånd, anmälningspliktiga och - och tillsynsärenden.
  • Kommunens näringslivsstrateg agerar företagslots som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen, och de förslag som Riksdag och Regering kommit med.
  • Kommunen har skapat en särskild informationssida till företag om Corona på skara.se.

Ta vara på ljusglimtarna

Det finns också ett behov av att utbyta erfarenheter om den rådande situationen och idéer på hur vi kan vända den till något positivt och ta vara på de ljusglimtar som finns. På fredagens näringslivsråd diskuterades många goda exempel.

- Vi måste hjälpas åt att sprida de positiva krafterna. Nu mer än någonsin gäller våra ledord tillsammans och framåt. Det är fint att se den samverkan och kämparglöd som råder ute i näringslivet. Vi uppmanar företagen att dela med sig under en gemensam hashtag #hålligångskara, avslutar Helena Nyman Friberg

Denna sida uppdaterades 2020-03-20

Dela: