Foto: Thomas Henrikson, MSB

< >

2020-05-08

Krisberedskapsveckan 2020 - vår vilja att hjälpa varandra

Människor som är välinformerade och engagerade är en viktig tillgång när en samhällskris uppstår. Därför finns Krisberedskapsveckan för att sprida kunskap för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu.

Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar sig igenom krisen. Varje dag tas fina initiativ av privatpersoner, organisationer och företag. De förtjänar att lyftas fram. På instagram.com/dinsakerhetlänk till annan webbplats kan du hylla någon som gjort något litet eller stort, och se vad andra vill hylla. Vi bjuder också in omtyckta artister och ber dem hylla initiativ med egna liveframträdanden.

Nationellt och lokalt fokus

Krisberedskapsveckan 2020 pågår 11–17 maj i hela landet för att öka kunskapen om hur vi påverkas av och kan förbereda oss för olika samhällskriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är nationell huvudaktör och kommunerna är lokal huvudaktör.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg planerar för att genomföra Krisberedskapsveckan i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm enbart genom digitala kanaler för att bidra till att minska smittspridning med anledning av coronaviruset.

Fokus på hemberedskap och skapa tillit och förtroende

I år har MSB specialanpassat sitt budskap efter den situation som är i världen just nu. Fokus kommer att ligga på hemberedskap och på att skapa tillit och förtroende. Vi ska visa att det vi gör och lär oss i dag genom till exempel medmänsklighet bygger upp motståndskraften inför framtiden.

Under pandemin har det tagits många fina initiativ av privatpersoner, organisationer och företag. MSB vill fortsätta visa att en av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss, är vår vilja att hjälpa varandra. Det vi gör och lär oss i dag i form av medmänsklighet, bygger motståndskraft inför framtiden och just nu krävs att vi alla i samhället fokuserar på att skydda människor och säkerställa samhällsviktig verksamhet. Fokus ligger på att lyfta människors egen kraft och förmåga, och ingjuta hopp inför framtiden i en tid då många kämpar, håller ut, hjälps åt och tar ansvar.

Lär dig mer om hemberedskap

Vad ska du tänka på för att hålla dig uppdaterad och få all nödvändig information vid en kris? Och hur ska du tänka när det gäller mat, vatten och värme?

Denna sida uppdaterades 2020-05-08

Dela: