< >

2020-05-26

Här är årets stipendiater och pristagare

Varje år delar kommunen ut ett antal stipendier och priser i samband med nationaldagen. Invånarna har fått komma med förslag och nu har Kultur- och fritidsnämnden utsett årets pristagare.

Kulturstipendium

Årets kulturstipendium går till Lena Brodin, Freddie Wendin samt Göran Johansson för sitt arbete med att digitalisera gamla bilder på portalen bygdeband samt på Prisma Västra Götaland.

Byggnadsvårdspris

Sune och Birgitta Johansson, ägare till bostadshuset på Malmgatan 35 i Skara, får 2020 års byggnadsvårdspris med motiveringen:
"Trähuset är från förra sekelskiftet och har renoverats och underhållits varsamt under åren".

Miljöpris

Skara kommuns miljöpris 2020 tilldelas Kulturarvsföreningen Ljungstorps stenmurars och stenrösens vänner. Miljöpriset är på 10 000 kronor..

Motivering: Miljö- och byggnadsnämnden vill uppmärksamma och belöna de fina insatser som Kulturarvsföreningen Ljungstorps stenmurars och stenrösens vänner bedriver. Äldre stenmurar och stenrösen är viktiga historiska lämningar och en del är av dessa kan vara 1000 år gamla. Stenmurar och stenrösen är viktiga bo-, sol- och födosöksplatser för flera organismer och är därför viktiga habitat att bevara och restaurera. Stenmurar i jordbrukslandskapet är biotopskyddade på grund av dess natur- och kulturvärden. Miljö- och byggnadsnämnden anser det särskilt viktigt att uppmärksammas och belöna mindre ideala aktörer som aktivt arbetar för att bevara och återställa natur- och kulturmiljöer.

Ungdomsledarstipendium

Erik Ehn tilldelas årets ungdomsledarstipendium för sin insatser i Skara HK, Skara FC samt Istrums SK.

Förtjänstfulla insatser inom idrottslivet

Mikael Sager, Skara FC, för 2020 års stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet, för sina insatser som ledare i Skara FC Dam, samt att tillsammans med spelarna under den svåra coronatiden tagit initiativ att bland annat starta samarbeten för att köra ut till riskgrupper.

Denna sida uppdaterades 2020-05-29

Dela: