< >

2020-05-28

Bästa betyget på företagsklimatet sedan 2010

​Den 26 maj presenterade Svenskt Näringsliv den attitydundersökning som ligger till grund för en företagsklimatrankning av Sveriges kommuner, vilken presenteras i sin helhet den 23 september. Glädjande nog visar rapporten återigen en förbättring av företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Skara kommun med betyget 3,51 (3,40 år 2019). Det är det bästa betyget sedan 2010.

- Skara har fantastiska förutsättningar för företagande och det är otroligt glädjande att det också upplevs som en attraktiv kommun att etablera sig i och utveckla sin verksamhet i. Det är en självklarhet för oss att nu fortsätta prioritera de åtgärder och utvecklingsmöjligheter som stärker Skara ytterligare, säger kommunalråd Ylva Pettersson.

Nytt för i år att man frågar om företagens syn på brott och otrygghet samt serviceinriktad myndighetsövning. Frågan om attityder i media och skola samt tillämpning av lagar och regler är borttagna.

Största förbättringen har skett inom bland annat kommunens service och bemötande till företagande samt tillgången till mobilnät och bredband.

En tydlig trend i hela Skaraborg, som syns även i Skara, är att attityderna till företagande hos allmänhet, tjänstemän och politiker har en sämre utveckling. Kurvan för skolans kontakter med näringslivet visar tyvärr en markant nedgång.

Företagarna önskar att kommunen i större utsträckning än idag prioriterar arbetet med att öka tryggheten samt förbättra dialogen ytterligare.

- Trots rådande coronakris visar vi att vi är på rätt väg och det är glädjande att vi visar bästa resultatet på 10 år. Men vi nöjer oss inte utan måste alltid sträva efter att bli bättre och fortsätta att utveckla oss. Framöver kommer vi, förutom att förbättra det som framkommit i undersökningen, att arbeta aktivt med dialogen runt upphandling, främja etablering och tillväxt samt utveckla digitala tjänster som underlättar för näringslivet, säger Helena Nyman Friberg näringslivsstrateg.

Skara kommun kommer nu arbeta vidare internt med resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning, tillsammans med den Insiktsmätning som görs årligen med dem som haft ärenden i kommunen.

Kontaktperson

Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg
Telefon 0511-32 006​

Företagsbesök i Skara

Företagsbesök i Skara

Denna sida uppdaterades 2020-05-28

Dela: