< >


Vad tycker invånarna om namnförslagen?

Stationsområdet utvecklas för centrumnära bostäder. I samband med utvecklingen behöver ett nytt kvarter namnges. Det finns också en befintlig plats på området som saknar ett formellt namn. Nu vill kommunen veta vad invånarna tycker om namnförslagen.

Kommunstyrelsen gav i våras kommunens namnsättningsråd i uppdrag att ta fram förslag på namn på stationsområdet och stationsplatsen. Uppdraget innebär även att invånarna blir aktiva i processen och därför har namnsättningsrådet enats om några olika förslag som invånarna har möjlighet att tycka till om, kommentera eller komma med andra förslag.

Namnen ska gälla i generationer

Namnsättningsrådet bevakar olika aspekter när det gäller namnsättning. Det gäller att tänka långsiktigt eftersom namnen är permanenta. Namnen ska också anknyta till platsens tradition eller användning och passa in i den omgivande miljön.

"Stationsplatsen"

Platsen på stationshusets framsida kallas ibland stationsplatsen men går i folkmun även under andra namn. Platsen har ännu inget formellt namn.

- Här har vi valt att fortsätta traditionen i stadsdelen med fornnordiska och mytologiska namn. Vi ansåg det lämpligt att namnen även skulle ha en koppling till vatten, säger stadsarkitekt Ian Cortes.

Ett nytt kvarter bildas

När ombyggnaden av Stationsområdet är klar har det bildats ett nytt kvarter som kommer att bebyggas med centrumnära bostäder. Kvarteret ligger inom det gamla spårområdet. Förslagen återspeglar platsens historia och järnvägsepoken.

- Spårområdet är en remsa som kan utvecklas med fler kvartersbildningar. Framtida generationer minns kanske inte järnvägsepoken på samma sätt som vi, men med de nya namnförslagen lever den kvar i stadens kvartersnamn, påpekar Ian.

Vad ska kvarteret heta?

Vad ska det heta?

Förslagen i korthet

Stationsplatsen

Förslagen utgår från nordiska gudanamn som har anknytning till vatten:

  • Ran: Havsgudinnan och vågornas mor.
  • Ägir: Havsgudinnan Rans make, med vem han har nio döttrar som är havets vågor.
  • Fjorgyn: Hon är jordens, åskans och regnets gudinna.

Nytt kvarter väster om stationshuset

Förslagen återspeglar platsens historia och järnvägsepoken.

  • Stoppbocken
  • Slipern
  • Plattformen


Invånarna kan tycka till om tre förslag på respektive kvarter eller plats.Enkäten kommer också att finnas tillgänglig i Stadshuset samt lämnas ut i samband med boklån från biblioteket. Sista svarsdag är 30 juli.

Undersökningen är avslutad.

 

Kontaktperson

Ian Cortes, stadsarkitekt
Telefon 0511-325 58

Denna sida uppdaterades

Dela: