Ornäsbjörken står precis till höger om ingången till Botan. Trädet har utsetts till Sveriges nationalträd.

< >

2020-07-28

Trädskyltar sätts upp i Botan

Har du funderat på vad det är för träd som växer i Botan? Nu behöver du inte fundera längre! På initiativ av föreningen Skara Gille kommer det nu upp skyltar i samarbete med kommunens parkenhet.

Det var i våras som Skara Gille sökte och beviljades medel ur en av kommunens fonder för stadens förskönande. Botan är en park med lång historia och många olika träd, och detta synliggörs nu genom uppsättningen av trädskyltar. Totalt ska det bli runt 50 olika skyltar. I de kommande planerna ingår bland annat att plantera tusen lökar, som en symbol för tusenårsstaden.

Denna sida uppdaterades 2020-07-28

Dela: