< >

2020-08-03

Enklare att pendla när korsningen görs om

Väg 49 är det viktigaste pendlingsstråket genom Skaraborg. Nu gör Trafikverket ännu en åtgärd vid Skara för att stärka stråket och bygger om korsningen  väster om staden.

Tidigare har korsningen vid Vilan i östra delen av Skara byggs om för att ge företräde för dem som reser på väg 49. Den nya åtgärden görs väster om Skara.

I dag möts väg 49 och väg 184 mot Falköping i en T-korsning där trafikanter på väg 184 har företräde. Genom ombyggnaden blir det istället trafiken på väg 49 som blir primärväg och trafikanter på väg 184 söderifrån får lämna företräde mot väg 49.

Leverantören har etablerat sig på området idag på måndagen. Ombyggnationen beräknas vara klar under senhösten 2020. Vi ber alla trafikanter ha överseende under byggtiden och visa hänsyn till vägarbetarna.

Denna sida uppdaterades 2020-08-03

Dela: