Emelie Bergsten är ny utvecklingsledare i Skara kommun

Emelie Bergsten är ny utvecklingsledare i Skara kommun.

< >

2020-08-18

Social hållbarhet i fokus för nya utvecklingsledaren

Emelie Bergsten har tillträtt som utvecklingsledare på kommunens utvecklingsenhet. Hennes roll är att samordna och koordinera kommunens arbete kring social hållbarhet med särskilt fokus på arbetsmarknad och integration.

Arbetet som utvecklingsledare innebär att Emelie Bergsten kommer att leda, samordna och delta i olika samarbeten som syftar till ökad integration och ökad sysselsättning för Skaras invånare. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för en tydligare och effektivare samverkan mellan utbildning, arbetsmarknadsarbete, civilsamhälle och den lokala arbetsmarknaden.

- Vi vill öka förutsättningarna till sysselsättning och egenförsörjning för kommunens invånare, vilket är viktigt för en god folkhälsa. Det gör vi bland annat genom att stärka samverkan mellan kommunens förvaltningar och andra samhällsaktörer, säger utvecklingschef Carolina Esping.

Emelie är placerad på utvecklingsenheten som arbetar kommunövergripande i riktning mot Skara kommuns vision och mål. Arbetet sker över förvaltnings- och verksamhetsgränser och i samverkan med flera aktörer mot gemensamma mål.

Emelie har arbetat med arbetsmarknadsfrågor sedan 2010, senast på Skara kommuns arbetsmarknadsenhet Spektra. 

- Jag ser fram emot att lära av det goda arbete som redan görs i kommunen, i det privata näringslivet och även i den ideella sektorn. Jag ser fram emot att vara en del i att vidareutveckla och driva det långsiktigt och också skapa förutsättningar för ännu fler att vara delaktiga i arbetet, avslutar Emelie.

Kontaktpersoner

Carolina Esping, utvecklingschef
Telefon 0511-32437länk till annan webbplats
carolina.esping@skara.se

Emelie Bergsten, utvecklingsledare
Telefon 0511-324 32
emelie.bergsten@skara.se

Denna sida uppdaterades 2020-08-18

Dela: