< >

2020-11-20

Katedralskolan mixar distans- och närundervisning

Sveriges gymnasieskolor kan välja att bedriva undervisningen via distans. Detta efter ett beslut från regeringen torsdagen den 19 november.

I en intervju i SVT:s nyhetsprogram Aktuellt säger utbildningsminister Anna Ekström (S) att smittspridningen ökar i hela samhället. Därför, fortsätter Ekström, ska vi göra ännu mer, bland annat genom att öka distansundervisningen för att minska smittspridningen i gymnasieskolan.

Katedralskolan har sedan den 11 november bedrivit undervisning via distans och efter utbildningsministerns uttalande har skolledningen nu beslutat att delvis fortsätta med distansundervisning fram till jullovet.

– Vi säkerställer att all undervisning som sker via distans har god kvalitet. I de fall vi ser att det inte är möjligt kommer vi att bedriva undervisningen på plats i skolan. Det kan exempelvis gälla praktiska kursmoment som är svåra att genomföra på distans eller utifrån individuella förutsättningar där vi ser att eleven fysiskt behöver vara på plats i skolans lokaler och möta undervisande lärare, säger samordningsrektor Petra Björk.

Distans eller på plats beslut i samråd

Om undervisningen bedrivs på plats i skolan eller på distans beslutas av rektor i samråd med undervisande lärare. Eleverna får information om vad som gäller av mentor eller undervisande lärare. I de fall undervisningen sker i skolans lokaler kommer de allmänna råden och riktlinjerna följas.

De elever som i sin utbildning har APL, arbetsplatsförlagt lärande, berörs inte av distansundervisningen utan fortsätter med arbetet på sina APL-platser. Beslutet gäller fram till och med 18 december och berör all verksamhet med undantag för gymnasiesärskolan. Beslut från nämnden finns sedan tidigare om att distansundervisning kan införas om behov finns. Distansundervisningen kan komma att förlängas.

Eleverna kommer som tidigare att erbjudas lunchlådor under perioden fram till jullovet.

Denna sida uppdaterades 2020-11-20

Dela: