< >


Fler elever får närundervisning på Katedralskolan

Katedralskolan har beslutat att från och med vecka 18 att ta in fler elever till skolan för närundervisning. Nu kommer de elever som går i årskurs 3 och på IM vara på plats varje dag medans årskurs 1 och 2 växlar varannan vecka. Det var många glada elever som tog emot beskedet.

Idag kom nya rekommendationer från Smittskyddsläkare i Västra Götaland kring skolan. Smittspridningen är fortfarande stor i regionen, men under vecka 16 rapporteras en nedgång i antalet fall och något som även omfattar skolåldrarna. Så nu rekommenderas bland annat att gymnasieskolor kan få ha högst två tredjedelar elever på plats samtidigt i skolan under perioden 3 maj till 16 maj. Detta medför lättade rekommendationer och att fler elever kan få närundervisning på sina skolor. Rektorer tillsammans med förvaltningsledning tog efter detta ett beslut att ta in fler elever under kommande period.

- Vi känner att vi har så stora lokaler att det är möjligt att ha fler elever på plats, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

Efterlängtad nyhet

Eleverna på skolan nåddes av nyheten under förmiddagen. När Felicia Thorn och Ida Ryden, från BF18, fick reda på att de som treor ska få vara inne på skolan kommande veckor kom den spontana kommentaren direkt.

- Äntligen, det här har vi väntat på.

Såhär planeras undervisningen på Katedralskolan de närmaste veckorna:

Vecka 18
Åk 3 + åk 2 + IM – närundervisning

Åk 1 har distansundervisning

Vecka 19
Åk 3 + åk 1 + IM – närundervisning

Åk 2 har distansundervisning

Nytt beslut om hur undervisningen kommer att bedrivas efter dessa veckor tas senast vecka 19. (Med reservation för ändringar)

Kontakt
Petra Björk
Samordningsrektor på Katedralskolan
Telefon 0511-321 78

Denna sida uppdaterades

Dela: