< >


Klostersjön får sitt namn

Vid en ceremoni den 4 juni fick den nya våtmarken i Varnhem namnet Klostersjön. I slutet av sitt tal invigde kommunfullmäktiges ordförande Jan-Olof Bohlin sjön genom att hälla vatten i vatten.

En våtmark är i sig själv mycket värdefull ur miljöhänseende. I Varnhem finns också flera andra aspekter. Sjön blir ett mervärde både för boende och besökare. Och det kulturhistoriska arvet från munkarnas tid blir ännu mer tydligt i landskapet. 

 


Denna sida uppdaterades

Dela: