< >


Årets stipendiater och pristagare

Varje år delar kommunen ut ett antal stipendier och priser. Invånarna har fått komma med förslag och därefter har Kultur- och fritidsnämnden utsett årets pristagare.

Kulturstipendium

Årets kulturstipendium gick till Gudrun Ramviken för sitt arbete och engagemang med dokumentationen över Varnhem i bild och text.

Byggvårdnadspris

Byggvårdnadspriset tilldelades fastigheten Entorp Magasinbyggnaden som renoverats med varsam hand. 

Miljöpris

Skara kommuns miljöpris 2021 tilldelades Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. 

Motivering: Miljö- och byggnadsnämnden vill uppmärksamma och belöna det viktiga långsiktiga arbete som Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöde bedriver. Vatten är grunden till allt liv på jorden och Vattenrådet arbetar målmedvetet med att långsiktigt följa och trygga god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag inom sitt ansvarsområde, där de flesta av Skara kommuns vattendrag ingår.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är särskilt viktigt att uppmärksamma och belöna ideella aktörer som aktivt arbetar för en bättre
miljö för nuvarande och kommande generationer.

Ungdomsledarstipendium

Anna Johansson tilldelades årets ungdomsledarstipendium för sina insatser i Skaraortens Ryttarförening. 

Förtjänstfulla insatser inom idrottslivet

Mikael Lindqvist Skara HIF Viljan tilldelas stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och för sina insatser som ledare. 

Denna sida uppdaterades

Dela: