Vid en ceremoni i början av oktober fick Skara kommun ta emot det fysiska beviset på utmärkelsen Årets UF-kommun. Från vänster: Hans Persson, förvaltningschef, Therese Hassel, lärare på Källeskolan, Marie Engelbrektsson, verksamhetskoordinator och Hanna Hjalmarsson Bohren, Ung företagsamhet.

< >


Nyckeln till ett framgångsrikt UF-arbete

I maj utsågs Skara kommun till Årets UF-kommun av organisationen Ung Företagsamhet i Skaraborg. Priset visar på en gemensam ambition i kommunen och att arbetet som sker ute på skolorna är av hög kvalitet med engagerade lärare och elever.

I Skara arbetar alla skolor, både kommunala och friskolor, med något av utbildningskonceptet från Ung Företagsamhet, UF. Detta innebär att elever utvecklar sina entreprenöriella förmågor såsom kreativitet, ”tänka utanför boxen” och våga prova med risk att misslyckas. De får förståelse för hur samhället fungerar, för pengars värde och vad demokrati är. Entreprenörskap i skolan gör att undervisningen blir ”på riktigt”.

Skolledningens övergripande beslut om att UF ska vara en del av den dagliga undervisningen har bidragit till en gemensam kraft i kommunen. Priset visar att det arbete som sker ute på skolorna är av hög kvalitet och att vi har engagerade lärare och elever på alla nivåer. Dessa faktorer är nyckeln till ett framgångsrikt UF-arbete.

Så här jobbar grundskolorna

Grundskolorna har arbetat med olika delar av UF:s koncept. Exempelvis har Källeskolan arbetat med det UF- material som handlar om demokrati. Det har gett eleverna förståelse för hur samhället fungerar och hur man kan påverka. Elevrådet på Källeskolan har arbetat med att få en ”ny” skolgård, där arbetet nu är i gång för fullt. De bjöd in biträdande förvaltningschef, de pratade med för förvaltningen Service och Teknik, de tog fram förslag och har varit med i planerna för skolgården.

- I klassrummen har vi använt UF-materialet Vårt samhälle. Min klass hade jättebra diskussioner och tränade på argumentation. De fick sedan prova på öppen och sluten omröstning. De fick gå till ett bås och rösta, precis som vi vuxna gör vid kommunal-, region- och riksdagsval, säger läraren Therese Hassel.

Även friskolan har varit aktiv. Metis har deltagit i konceptet Idéer som gör det möjligt och eleverna har tagit fram egna uppfinningar utifrån FN:s globala mål.

Så här jobbar gymnasiet

I gymnasiet startar elever egna UF-företag. Elever som läser entreprenörskap och företagande på Katedralskolan får under sitt tredje år skapa och driva ett UF-företag med allt vad det innebär.

Skolan blir ”på riktigt” genom att elever tar kontakter med näringslivet och aktörer utanför skolan.

Motiveringarna till årets priser

Skara kommun får priset Årets UF-kommun med motiveringen

”På UF brukar vi säga att entreprenörskap är att SE möjligheter och GÖRA något av dem! Den beskrivningen stämmer väl in på den kommun som vi har valt som Årets UF-kommun. En kommun som bjuder in UF att lösa problemen tillsammans med dem, och gärna berättar om det för omvärlden. Vare sig man pratar med lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer, skolförvaltning eller näringslivsstrateg finns bara möjligheter!”

Katedralskolan får priset Årets UF-skola med motiveringen

Det är en skola som satsar på UF-versamheten med stort engagemang och hög kvalitet.
Här driver hela 40% av eleverna UF-företag. Genom strategiskt arbete såväl från skolledning som lärare öppnas det upp möjligheter för UF-företagande på flera program.I år har skolan breddat UF-företagandet ytterligare genom Samhällsvetenskapsprogrammet. En stor del av framgångarna är det täta samarbetet med näringslivet och kommunen, där det finns en stark drivkraft och vilja att se fler unga entreprenörer frodas.

UF-företagen kammade också hem priser. Se länken till Katedralskolans nyhet nedan.

Relaterade länkar

Skara utsedd till Årets kommun avUng Företagsamhet i Skaraborg Länk till annan webbplats.
Katedral - Årets UF-Skola! Länk till annan webbplats.

Ung Företagsamhet Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades