< >


Gör din åsikt hörd!

Vad tycker du om din kommun? Årets Medborgarundersökning har nu dimpt ner i drygt 200 000 brevlådor i landet. Undersökningen genomförs av Statistikmyndigheten SCB på uppdrag av kommunerna. Vi vill veta vad du som fått undersökningen tycker om Skara kommun som plats att leva på och vår service. 

SCB gör ett slumpmässigt urval och skickar ut enkäten till deltagarna. Det är frivilligt att delta för de som fått enkäten hemskickad och vi sammanställer resultatet för att vi ska kunna göra Skara kommun ännu bättre.

Denna sida uppdaterades