< >


Tillsammans för en tryggare kommun

Varje år tar kommunen tillsammans med polisen fram medborgarlöften för en tryggare kommun. Grundstenen i löftena är invånarnas inflytande och delaktighet. Från och med 2 september till och med 15 oktober kommer invånarna i Skara kommun ha möjlighet att delta i en enkät som fokuserar på det trygghetsskapande arbetet i Skara kommun.

– Genom att delta i enkäten ger invånarna oss en bra bild över vad vi ska prioritera och vart vi ska lägga vår kraft. Det är mycket värt för oss när vi ska ta fram det nya löftena, säger Bengt Nilsson säkerhetssamordnare i Skara kommun.

Kan bli ännu bättre

Tidigare år har en relativt stor del av Skaras invånare tagit sig tid till att svara på enkäten vilket gjort att kommunen fått en bra bild av vad invånarna vill att löftena ska fokusera på. Men vi kan bli ännu bättre.

Löftena från tidigare år har bland annat fokuserat på trygghetsskapande åtgärder i kommunala bygg- och gestaltningsprojekt, ungdomars psykiska och fysiska hälsa och att utveckla arbetet av Grannsamverkan. Dessa löften har man arbetat med under året och de flesta löften är i hamn. Men arbetet med att öka tryggheten i kommunen är långsiktig och pågår hela tiden i det dagliga arbetet.

– Vi håller denna enkätundersökning mycket högt och vill verkligen flagga för att så många som möjligt tar sig tid till att svara på den. Vi behöver alla tillsammans hjälpas åt för att göra kommunen till en tryggare plats att leva, bo och verka i, avslutar Bengt.

Länk till enkäten

Medborgardialog 2021länk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades

Dela: