< >


Årsarbetstidsavtalet sägs upp inom omsorgen

Arbetsgivaren Skara kommun och fackförbundet Kommunal har idag den 29 september 2021 gemensamt kommit överens om att säga upp årsarbetstidsavtalet som arbetstidsmodell inom Kommunals avtalsområde i Omsorgsförvaltningen.

Detta innebär att nuvarande årsarbetstidsavtal kommer att upphöra den 1 april 2022 och Allmänna bestämmelser (AB) börjar då att gälla. Arbetsgivaren Skara kommun har de senaste åren arbetat aktivt med hållbar heltid samt hållbar bemanning och arbetsgivaren ser att det finns fördelar med en ny arbetstidsmodell.

Kommunals medlemmar har under de senaste åren uttryckt en önskan om att se över nuvarande arbetstidsmodell.Under hösten har en omröstning genomförts om medlemmarna vill ha kvar årsarbetstidsavtalet eller AB, vilket resulterade i en klar majoritet av medlemmarna som vill säga upp årsarbetstidsavtalet.

Nu fortsätter dialogen mellan arbetsgivaren och Kommunal, information kommer att ges fortlöpande under hösten.

Denna sida uppdaterades