< >


För våra äldre och andra riskgrupper

Idag den 29 september upphör många av de allmänna rekommendationer och riktlinjer gällande covid-19 i Sverige. Även om pandemin inte är över och smittspridningen fortfarande pågår så går vi mot en mer vanlig vardag och ett öppnare samhälle.

Trots att samhället öppnar upp finns det verksamheter inom Skara kommun där äldre och riskgrupper befinner sig och dessa ska vi värna om.

I dagsläget påverkar lättnader i restriktioner inte verksamheter där arbetet utgörs av brukarnära vård. Skara kommuns krisledning har beslutat att de restriktioner som finns, där bland annat skyddsutrustning, säkra besök, egentester m.m. kommer att kvarstå till sista oktober. Beslutet gäller särskilt boende, gruppboende, hemvård, personlig assistans med flera.

Besök på särskilt boende och korttidsboende 

Säkra besök på särskilda boenden kvarstår vilket innebär att anhöriga ringer till chef eller annan namngiven personal på boendet och bokar en tid för besök. Personalen möter upp vid entrén enligt överenskommelse och följer med till brukarens/patientens rum eller lägenhet. 

Om du besöker något av våra särskilda boenden, tänk då på att:

  • Hålla 2 meters avstånd till alla.
  • Undvik trängsel och närkontakt.
  • Ha god handhygien.
  • Använd visir (finns att låna på boendet).
  • Stanna hemma vid minsta symptom. 
  • Om du testat dig för covid-19, stanna då hemma till du fått ditt provsvar.

Vi har tillsammans med er hjälpts åt att göra det bästa för att bromsa smittan och skapa så bra förutsättningar som varit möjliga i dessa tider. Det är med tillförsikt som vi nu ser över hur vi nu ska ta oss an den nya vardagen. Att hitta balansen mellan att hålla avstånd och tvätta händerna med att stanna hemma när man känner sig sjuk. Skara kommun följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Denna sida uppdaterades