< >


Information till dig som är gymnasieelev eller vårdnadshavare till gymnasieelev i Skara kommun

Med start den 29 september upphör många av de allmänna rekommendationer och riktlinjer gällande covid-19 i Sverige. Även om pandemin inte är över och smittspridningen fortfarande är hög så går vi mot en alltmer vanlig vardag och ett öppnare samhälle. Våra skolor och förskolors verksamheter har varit öppna men anpassade och i vissa fall har det anordnats distans- eller fjärrundervisning.

Vi har tillsammans med er hjälpts åt att göra det bästa för att bromsa smittan och skapa så bra förutsättningar som varit möjliga i dessa tider.

Det är med tillförsikt vi ser över hur vi nu ska ta oss an den nya vardagen. Vi ska hitta fungerande arbetssätt och en balans mellan att hålla avstånd och tvätta händerna med att stanna hemma när man har symtom. Skara kommun följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och från den 29 september har restriktionerna hävts. Det handlar om att ge våra barn och elever bra förutsättningar för en god utbildning.

Nu kommer vi att börja erbjuda fysiska möten och utvecklingssamtal igen, men möjligheten till digitala möten kvarstår. Vi har alla ett fortsatt ansvar för att motverka smittspridning och vara rädda om varandra.

Med vänlig hälsning

Barn- och utbildningsförvaltningen
Skara Kommun

Denna sida uppdaterades