< >


Säkra besök hos våra mest sköra

Den 1 november släpper ytterligare flertalet nationella rekommendationer och riktlinjer med anledning av covid-19. Skara kommun följer de nationella riktlinjerna och regionala rekommendationerna. I dagsläget är ytterdörren låst och medarbetare hämtar upp närstående som ska besöka sina anhöriga, men från och med måndagen den 1 november kommer kommunen öppna upp alla särskilda boenden igen.

Från och med måndagen den 1 november kommer ytterdörren till kommunens särskilda boenden att vara olåst. Väl inne på boendena kommer man fortsatt att jobba med rutinen för säkra besök.

– Dörren kommer inte att stå på vid gavel, men man kommer inte längre att behöva be våra medarbetare att öppna upp när man vill in eller ut. Vi håller fast vid rutinen för säkra besök för att minimera såväl covid-19-smitta som annan virussmitta, så som säsongsinfluensa och maginfluensa. På våra särskilda boenden bor de i samhället som är mest sköra och vi måste ta ansvar tillsammans för att skydda dem från onödiga smittrisker, säger Pernilla Magnusson, förvaltningschef för omsorgen.

Säkra besök innebär att man som närstående till någon på ett särskilt boende:

  • Att man bara kommer på besök om man känner sig helt frisk, det vill säga att man stannar hemma vid symtom.
  • Att man har en god handhygien och spritar före och efter besök.
  • Att det är bra om man använder den skyddsutrustning som erbjuds på boendet.

Denna sida uppdaterades