< >


Störning i trygghetslarmen åtgärdad

En driftsstörning i trygghetslarmen inträffade under tisdagskvällen och Skara kommun var en av de kommuner som drabbades. Leverantören av tjänsten meddelar att det uppstod ett fel i datakommunikationen som påverkade larmens funktionalitet under kvällen och natten. Felet är nu åtgärdat.

Våra hemvårdsgrupper kontrollerar nu för säkerhets skull att larmen fungerar fysiskt ute hos brukarna. Vi förstår den oro som kan uppstå genom en driftsstörning av det här slaget och beklagar att enskilda har påverkats. Vi vill också påminna om att trygghetslarm endast är ett komplement till annan omsorg och rådet är alltid att ringa till 112 vid livshotande tillstånd.

Skara kommun kommer att fortsätta dialogen med leverantören om hur störningar av det här slaget ska undvikas i framtiden.

Denna sida uppdaterades