< >


Tillfälligt driftstopp för barnomsorg och grundskola 

Under perioden 27 juni - 1 juli pågår byte av verksamhetsystem för barnomsorg och grundskola. Under den perioden kan du inte registrera några uppgifter för ditt/dina barns barnomsorgsplacering (scheman, inkomster med mera) i kommunens e-tjänster. Vi ber om förståelse för driftstopp och eventuella driftstörningar. 

Efter den 1 juli beräknas det nya verksamhetssystemet Edlevo vara i drift. Då ska du som vårdnadshavare registrera barnets/barnens vistelesetider i det nya systemet. Det gör du genom att ladda ner appen Edlevo och logga in med BankID. Saknar du BankID ska du använda avsedd blankett för att anmäla vistelsetiden (Schema för barnomsorg).

OBS! Det är först efter den 1 juli som du kan börja använda Edlevo.

Självservice & blanketter (skara.se) Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan i sommar

Frånvaroanmälningar till förskolan och fritidshem under sommaren sker direkt till aktuell förskola/fritids/skola. Gäller endast under perioden 2022-06-26 till 2022-08-05.

Läs mer om Edlevo/byte av verksamhetssystem Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades