< >


”Våga fråga" och "Livsviktiga snack" - två kostnadsfria webbföreläsningar

I samarbete med Suicide Zero och VGR kommer kommunerna i Skaraborg att anordna föreläsningar i ”Våga fråga" och "Livsviktiga snack” under perioden november 2022 - januari 2023. Båda föreläsningarna har getts vid flera tillfällen och kvar nu är 25 och 26 januari.
De är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.

Livsviktiga snack

I Livsviktiga Snack får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Forskningen visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Föreläsningen är ca. 80 minuter lång inklusive efterföljande frågestund.

Ingen förkunskap krävs.

Mer information om "Livsviktiga snack" och möteslänk Länk till annan webbplats.

Våga fråga

”Våga fråga” går igenom fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv. Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, läkare och forskare.

Föreläsningen riktar sig till organisationer, kommuner och företag eller dig som är intresserad. Föreläsningen är 1 timme med efterföljande 30 minuters frågestund. Ingen förkunskap krävs.

Mer information om "Våga fråga" och möteslänk Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades