< >

Vi kan i dagsläget på grund av rådande pandemi inte ta emot besök på Anhörigcentralen!

Vi finns tillgängliga via mejl och mobil. Tveka inte att höra av dig om du behöver prata av dig en stund eller behöver råd i någon situation.

Våra kontaktuppgifter hittar du till höger under kontakt

Aktiviteter Program

Det finns olika aktiviteter inplanerade för dig inom anhörigstödet.Vilken aktivitet/stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Du är alltid välkommen att höra av dig för frågor eller anmälan till anhörigsamordnare, se kontaktuppgifter till höger.

Exempel på anhörigstöd

Vi erbjuder bland annat:

 • Rådgivning, information och vägledning
 • Enskilda stödsamtal
 • Anhörigcirklar och samtalsgrupper
 • Föreläsningar och Temadagar
 • Må bra aktiviteter
  För vissa aktiviteter får du betala ett självkostnadspris.

Exempel på biståndsbedömt anhörigstöd

 • Växelvård
 • korttidsvistelse
 • avlösning i hemmet
 • dagverksamhet

Vid biståndsbedömda insatser kontakta biståndshandläggare genom växeln
tel. 0511-32 000 så får du mer information om de insatser som finns för din närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) och för dig som anhörig anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) och hur ansökan görs.

Vad är ett Stödsamtal

I ett stödsamtal får du som anhörig prata om din situation. Stödsamtal är en form av avlastning för dig som anhörig. Samtalen kan handla om praktiska frågor eller bara vara en chans för dig som anhörig att få berätta hur du har det. Samtalen kan ske på anhörigcentralen, per telefon eller på annat ställe.

Vad är en anhörigcirkel

I en anhörigcirkel träffar du andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation. Cirkelns innehåll formas efter deltagarnas önskemål. Här finns möjlighet att utbyta erfarenheter och samtala, både med andra anhöriga samt med professionell personal som leder cirkeln.

Vi startar kontinuerligt nya anhörigcirklar.

Kontakta anhörigsamordnare vid önskemål om anhörigcirkel.

Kommande anhörigcirklar för dig som vårdar eller stöttar någon:

 • Psykisk ohälsa
 • Demens
 • CRAFT, Missbruk- och beroendeproblematik
 • Anhöriggrupp för mor och farföräldrar till barnbarn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis adhd, autism, asperger.

Ring anhörigsamordnare för vidare information och anmälan.

Mor och farföräldrar i blickfånget

En samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF
som till exempel asperger, autism och ADHD

Du får möjlighet att träffa andra i en liknande situation, få kunskap och ventilera tankar, känslor och erfarenheter. Samtalsgruppen anordnas av anhörigstödet i Skara kommun och Falköpings kommun.

För anmälan och frågor kontakta anhörigsamordnare

Samtalsgrupp 

För dig som är anhörig till person med demenssjukdom.
Vi träffas första måndagen i varje månad 14.00-16.00 (inte röda dagar.)
Demensteamet finns med vid alla träffar.

För dig som är anhörig till en person med psykisk ohälsa eller beroende.
Vi träffas andra måndagen i varje månad 16.30-18.30 (inte röda dagar)
Anhörigsamordnare finns med vid samtliga träffar.

Dessa samtalsgrupper är tänkt att vara grupper där du kan träffa andra personer med liknande erfarenheter. Du behöver inte anmäla dig, kom när det passar dig. Du får möjligheter till andras berättelser och bidrar med det du vill. Vid önskemål kan vi bjuda in olika yrkeskategorier som kan berätta det vi undrar över och svara på frågor.

Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Vid frågor kontakta anhörigsamordnare.

Föreläsningar och temadagar

Anhörigstödet anordnar öppna föreläsningar om aktuella ämnen för dig som anhörig.

Utbildningsserie - Att leva med psykisk ohälsa
Ur ett anhörigperspektiv

En utbildningsserie för dig som är anhörig och stöttar någon som har psykisk ohälsa. Vi träffas fyra tillfällen 17.00-19.30 och får information kunskap och verktyg att hantera situationen.

8   april     Vad innebär Psykisk ohälsa.

15 april     Hur och var ansöker man om stöd och hjälp.

22 april     Stödinsatser i kommunen. Vad arbetar de med.

29 april    Verktyg till mig som anhörig.

Anmälan senast 27 mars till anhörigsamordnare.

 

Denna sida uppdaterades 2020-07-30

Dela: