Text

< >

Utbildning för dig som anhörig till någon med demens

Utbildningsserien vänder sig till dig som är anhörig till någon som lider av en demenssjukdom eller att du vill veta mer om vilket stöd som erbjuds i Skara kommun. Du kan vara en förälder, släkting, sambo eller vän. Många anhöriga är inte medvetna om att de är anhöriga och själva kan behöva stöttning och hjälp.

Anhörigstödet har gjort en satsning på en serie filmer ”Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv” Med utbildningsserien vill anhörigstödet tillsammans med olika professioner i kommunen bidra med kunskap och information som kan vara ett stöd för personer som hjälper och stöttar någon som har en demenssjukdom.

Som anhörig drar du ofta ett tungt lass, vilket leder till att du glömmer att tänka på dig själv. Filmerna nedan är tänkta som självstudier. Glöm inte att du alltid kan söka kontakt med oss så att du också orkar med, du är aldrig ensam.

Del 1 – Vad är ett anhörigstöd?

Kommunens anhörigsamordnare kan stötta dig som anhörig till någon som lider av en demenssjukdom.

Del 2 – Vad är demens?

Och vad arbetar en demenssamordnare med? En demenssamordnare för hembesök hos personer som misstänks lida av en demensdiagnos för att utvärdera den enskildes behov.

Del 3 – Vilka är Bräcke diakoni?

Och vad kan de erbjuda för hjälp? Arbetsterapeuterna på Bräcke diakoni hjälper dig att klara av de dagliga aktiviteterna i vardagen.

Del 4 – Hur viktigt är det att söka hjälp i tid?

Vem kan man ringa om man behöver hjälp? Biståndshandläggarna från Skara kommun berättar lite om hur och när man ska söka hjälp om man lider av en demenssjukdom.

Filmer som kommer inom kort:

Del 5 – Erfarenheter av demens

Låt oss introducera dig till enhetschefen Kristina Lindström Nilsson, som berättar om demens och hennes erfarenhet av demens.

Del 6 – Vad är det för skillnad på hemvård och hemsjukvård?

Josefine Thimberg och Ann-Christine Danielsson berättar vad hemvården och hemsjukvården kan erbjuda dig som lider av en demenssjukdom.

Del 7 – Vilka arbetsuppgifter har rehabenheten och vilka patienter tillhör rehabenheten?

Sjukgymnasten Stanislav Perkovic och arbetsterapeuten Annika Månsson berättar om rehab enheten och hur de kan finnas där för dig på bästa möjliga sätt.

Fler delar kommer.

Denna sida uppdaterades

Dela: