< >

Barn, unga och familj

Skara - den bästa kommunen att växa upp i.

Ett barns väg mot vuxenlivet kan liknas vid att gå på lina. Vägen längs linan är fylld av utmaningar. Då och då tappar han eller hon balansen för att sedan återigen få fotfäste och vandra vidare.

Vi vill att alla barn ska nå slutet på linan med en god hälsa. Vi som arbetar med barn måste tillsammans skapa ett skyddsnät. Genom att alla samarbetar och ser behovet hos varje barn, arbetar Skara för att bli den bästa kommunen i landet att växa upp i.

På webbplatsen Koll på Soc hittar du information om socialtjänsten som särskilt är riktad till barn och unga. Webbplatsen är skapad av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.


Denna sida uppdaterades